Dennis Eriksen
HACCP

Index

Mikrobiologiske- risk

Kemiske - risk

Fysiske - risk 

 


       
   

HACCP

Hvad er HACCP ?  
HACCP er en forkortelse for Hazard Analysis and Critical Control Points, hvilket kan oversættes til risikoanalyse og kritiske styringspunkter. Principperne indebærer, at man først skal vurdere hvor i håndteringen af produktet, der er en risiko for, at noget kan gå galt (risikoanalyse). Derefter skal man udarbejde en plan for, hvordan man vil forebygge, at det går galt (HACCP plan med kritiske styringspunkter).

Hvor kommer HACCP fra?
HACCP har sin oprindelse i rumforskningen i USA i 1959, hvor ideen blev skabt i et samarbejde mellem NASA og fødevarevirksomheden Pillsbury Company. På den tid var kvalitetsstyring i fødevareproduktionen hovedsageligt baseret på stikprøvekontrol af slutprodukter. Da astronauterne havde brug for at få 100 % sikre fødevarer med ud i rummet, indså man, at det var nødvendigt med et forebyggende system, der kunne give et højt niveau af sikkerhed, - og herved blev HACCP skabt.
 
 

 

___________________________HACCP guide.
is now available online
read more

Egenkontrol for virksomheder.
is now available online
read more

Cirkulære om mikrobiologisk analyser af levnedsmidler.
is now available online
read more

Vejledning om mikrobiologiske kriterier for fødevarer (2005)
is now available online
read more

Internationale analyser
NMKL.
read more

Internationale analyser
AOAC.
read more

Internationale analyser
FDA.
read more

Internationale analyser
ph.EUR.
read more