Intro

Metrologi

 

Metrologi er videnskaben om målinger og måleteknik.

 

Metrologien inden for måling har følgende til formål.

 

1: Definition af internationalt anerkendte måleenheder, fx. meteren.

 

2: Realisere måleenheder ved videnskabelige metoder, fx er meteren realiseret ved brug af laserlys.

 

3: Etablere sporbarhedskæder til dokumentation af målingers nøjagtighed, fx dokumenteret sammenhæng mellem måleklodserne i et finmekanisk værksted og et primærlaboratorium for længde.

 

Metrologien deles desuden op i følgende punkter.

Legal metrologi = Sikre nøjagtighed af målinger der har indflydelse på sundhed og sikkerhed.

 

Industriel metrologi = Sikre hensigtmæssigt funktion af måleinstrumenter der bruges i industrien samt i fremstillings- og prøvningsprocesser

 

Videnskabelig metrologi = Beskæftiger sig med at organisere og udvikle målenormaler samt med at opbevare disse.

 

Fundamental metrologi = Det fineste niveau for nøjagtighed i Danmark.

Non scholae sed vitae.

(Vi lærer ikke for skolen, men for livet)